medzirezortný program

0EK

gallery/upvsr-e1522756220860

Potrebujem pomoc v oblasti

gallery/lp
gallery/hos

služby ÚPPVII gestora 0EK

oznámenie

variabilné
do 200 000 EUR

Podajte oznámenie o variabilnom výdavku elektronicky

oznámenie

žiadosť

fixné
bez limitu
variabilné
nad 200 000 EUR

Podajte oznámenie o fixnom výdavku elektronicky

Podajte žiadosť o variabilnom výdavku a IT projekte elektronicky

gallery/24-hours-support

Nákup it

 Realizujte rozpočtové opatrenia oznámením alebo žiadosťou o stanovisko elektronicky na tejto stránke, vybavujeme ich prednostne
gallery/discount

Pripravte si vopred informácie do oznámenia. 

gallery/discount

Vitajte na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre riadenie nákupu informačných technológií z prostriedkov štátneho rozpočtu.

www.000webhost.com