medzirezortný program

0EK

gallery/upvsr-e1522756220860

Oddelenie programovej kancelárie

Odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej

agendy

Riadime finančné prostriedky Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Riadime finančné 

prostriedky 

medzirezortného programu 0EK

Riadime finančné 

prostriedky

 na IT z ostatných operačných programov

Oddelenie governance, bezpečnosti a štandardov IS VS riadi pravidlá eGovernmentu

Oddelenie architektúry eGovernmentu stráži referenčnú architektúru a plánuje rozvoj informačných systémov

Oddelenie medzinárodnej spolupráce a jednotného digitálneho trhu pomáha implementovať cezhraničné a európske využívanie služieb

Oddelenie programovej kancelárie riadi finančné prostriedky

www.000webhost.com